بی عاریه باد های مشرقیست

که باران دیر بارید

قامت کوه های البرز

به بلندای پرواز قاصدک نبود ..

هبوط قاصدک

تاراجی از نسیم بود

وقتی طوفان

لای شاخه های زمستان شکنجه می شد..

با این حال..

عطر کرفس های کوهستان

هنوز خوب است ..

شاعرانه بخوان

صادقانه بگو

نارنج های شیراز

هنوز تشنه اند..

های و هوی گنجشک ها بی بهانه نیست

وقتی کلاغ عشق بازی می کند

آری حال ما خوب است

مهربانی همین جاست

لای یک دفتر مشق

ساعت عقربه دار خوب می فهمد

لذت بوسه ی صبح را 

گل شب بو خوب می فهمد

و تو اینجا , دوری ..

بادبادک خوب می فهمد..

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
..

هومم ........... چه خوبه