در مسیر زمان

پوست انداخته ایم فقط

پروانگی

لیاقتیست که نداشتیم

و در انزوا

در خود دفنمان کرد

پیله ای که نتنیدیم

افسوس سکه های روز مبادا

که خرج شد

فراموشی

آغاز بطلان بود

و مرگ ..

آغاز فراموشی

 

 

/ 1 نظر / 26 بازدید